fpegda fpegda

pld

ukm nom gbm

- Marzec 2012

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyraziło zgodę na zakończenie realizacji Projektu 20 kwietnia 2012r.

 

- Grudzień 2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Posredniczaca) na podstawie informacji beneficjenta oraz Wladzy Wdrazajacej Programy Europejskie (Instytucja Wspomagajaca) wyrazilo zgode na wydluzenie realizacji Projektu do 31 marca 2012r.

 

- Październik 2011

Ze względu na dalsze opóznienia w pozyskaniu danych do sporzadzenia w ramach Projektu zaplanowanej dokumentacji energetycznej dla Ukrainy za zgoda Ministerstwa Rozwoju Regionalnego realizacja Projektu zostala przedluzona do 31 grudnia 2011r.

 

- Kwiecień 2011 Ze wzgledu na niemoznosc terminowego pozyskania wystarczajacych danych do sporzadzenia zaplanowanej w Projekcie dokumentacji energetycznej dla Ukrainy tj.: Strategie rozwoju energetyki z uwzglednieniem odnawialnych zródel energii dla 3 obwodów ukrainskich (Lwów, Donieck i Odessa) oraz Projekty planów zalozen do zaopatrzenia miasta w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe dla 3 miast ukrainskich (Zydaczów, Konstantinowka i Balta) za zgoda Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli realizacja Projektu zostala przedluzona do 31 pazdziernika 2011r.

 

- Konferencja podsumowująca w Gdańsku 16-22 maja 2011r.

 

- Wyjazd studyjny na Ukrainę: Donieck i Odessa 10-13 kwietnia 2011r.

 

- Wyjazd studyjny do Lwowa 26-29 marca 2011r.

 

- Konferencja robocza w Polsce: Gdańsk 1-4 grudnia 2010r.

 

- Wyjazd studyjny na do Małopolski, na Podkarpacie oraz na Ukrainę:

  Donieck 4-5 października 2010r, Kraków, Tarnów, Dębica 4-6 października 2010r, Lwów 6-7 października 2010r,

  Odessa 8-9 października 2010r.

 

- Wyjazd NEREC: 28-29 września 2010r.

 

- Wyjazd studyjny do Norwegii: Oslo 18-21 sierpnia 2010r.

 

- Konferencja robocza w Polsce: Gdańsk 13-16 czerwca 2010r.

 

- Wyjazd studyjny na Ukrainę: Lwów, Donieck, Odessa — kwiecień/maj 2010

 

- Wyjazd studyjny do Norwegii: Oslo – styczeń/luty 2010r.

 

- Wyjazd studyjny na Ukrainę: Lwów, Donieck, Odessa —listopad/grudzień 2009r.

 

- Konferencja otwierająca: Gdańsk – pierwsze oficjalne spotkanie wszystkich Partnerów 30 września 2009r.

Projekt wspólfinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism eea